Jeg accepterer × For at give dig den bedste oplevelse på Moded.dk benytter vi cookies. Du accepterer vores brug af cookies ved at klikke rundt på sitet.
Brugervilkår Cookies

Betingelser for brug af Moded.dk og tilhørende underdomæner

Omfang
WebCollections ApS forsyner forbrugere, via vores internetbaserede service, moded.dk, med produktinformationer fra tredjemand og en platform, der muliggør navigation mellem disse.

Nedenstående betingelser og retningslinjer gør sig gældende for brugere af moded.dk (bruger).

Generelle betingelser og retningslinjer
WebCollections ApS indgår ikke en kontrakt med brugeren vedrørende køb af de på moded.dk fremviste varer eller andre tjenesteydelser. Moded.dk formidler kun produktinformationer og fungerer ikke som forhandler af de udstillede varer.

Transaktionen (handlen) finder sted på tredjemands side og er derfor et anliggende mellem bruger og tredjemand (sælger). De oplyste produktinformationer udgør ikke et bindende tilbud fra WebCollections ApS, og brugen af de oplyste produktinformationer resulterer derfor ikke i en indgåelse af nogen form for juridisk bindende aftale mellem brugeren og WebCollections ApS vedrørende de fremviste varer.

Kontraktindgåelse vedrørende køb af produkter, varer eller services, der er vist på moded.dk, er udelukkende et anliggende mellem bruger og tredjemand (sælger). Ved ønske om køb af et produkt sender WebCollections ApS brugeren direkte videre til sælgers hjemmeside, hvor produktinformationerne er hentet. Brugeren har selv til ansvar at kontrollere, at alle informationer og oplysninger, der er angivet af sælger, er korrekte og aktuelle.

Logoer og navne, herunder firma-, produkt- og kollektionsnavne, angivet på moded.dk kan være varemærker tilhørende tredjemand (herunder, men ikke begrænset til, sælgere, virksomheder eller producenter). Produktinformationerne må kun benyttes til privat brug og private formål. At downloade oplysninger og produktinformationer fra moded.dk til en computer, harddisk, cloud eller anden lagringsenhed er ikke tilladt. Systematiske overførsler betegnes også som download, og dette er derfor heller ikke tilladt. Produktoplysninger på moded.dk må kun printes i strengt tilfælde.

Det er kun tilladt at videreformidle produktoplysninger, hvis disse er til private formål og til en privatperson. Videreformidling af produktdata til kommercielle formål er ikke tilladt. Brugeren har ansvar for, at produktoplysninger kun benyttes til private formål og ikke anvendes af en uautoriseret tredjemand.

WebCollections ApS står ikke til ansvar for ægtheden, korrektheden eller aktualiteten af de på moded.dk viste produktinformationer. Det er brugerens ansvar at kontrollere alle informationer angivet på sælgers hjemmeside, inden et køb gennemføres.

Beskyttelse af personoplysninger
WebCollections ApS er forpligtet til at overholde gældende lovgivning (persondataloven) og de juridiske retningslinjer vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

moded.dk benytter cookies til at identificere brugere og deres brugeradfærd. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens computer med henblik på at huske brugeren og dennes brugeradfærd til fremtidige besøg. Såfremt du ønsker at forhindre brugen af cookies, kan du slå det fra i dine browserindstillinger.

moded.dk benytter Google Analytics. Google Analytics er et online analyseværktøj, der bliver stillet til rådighed af Google Inc. Analyseværktøjet gør det muligt at spore trafikkilder og brugeradfærd. Google Analytics benytter sig også af cookies, og oplysninger, der bliver indsamlet af Google Analytics, sendes til en amerikansk server, hvor de lagres. Disse oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, brugerens IP-adresse. Såfremt brugeren ønsker at deaktivere brugen af Google Analytics, kan Googles eget browser add-on benyttes. Det kan findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dette add-on hentes, installeres og opdateres udelukkende på brugerens egen risiko. WebCollections ApS påtager sig intet ansvar.

Copyright
Al data, herunder informationer, tekster, logoer, søgeresultater og designelementer, der er benyttet på moded.dk, må ikke kopieres (helt eller delvist), gengives eller ændres, uden at WebCollections ApS har givet skriftlig tilladelse hertil.

Ansvarsfraskrivelse
WebCollections ApS har ingen indflydelse på tredjemands ydelser og tjenester og kan derfor ikke holdes ansvarlig for præstationen af disse. WebCollections ApS forbeholder sig retten til at angive en fleksibel periode, hvori eventuelle tekniske komplikationer kan løses.WebCollections ApS stiller dog ingen garanti.

WebCollections ApS kan ikke holdes ansvarlig for de på moded.dk angivne produktinformationers ægthed, korrekthed eller aktualitet. WebCollections ApS kan heller ikke holdes ansvarlig for produkter, services og oplysninger (eller kvaliteten og sammensætningen af disse), der bliver leveret af tredjemand.

WebCollections ApS og sælgerne, der leverer produkter og informationer til moded.dk, er ansvarlige for deres respektive tjenester og produkter, og de fungerer uafhængigt af hinanden. WebCollections ApS kan derfor ikke holdes ansvarlig for design, indhold eller teknik, som sælger benytter på sine respektive hjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse: udgående links
WebCollections ApS har ingen indflydelse på design og indhold på sælgers respektive hjemmesider.

Priser og valutaomregning
Produktpriser angivet på moded.dk er hentet fra online butikker og deres respektive netværk. Produktpriser angivet på moded.dk kan være afrundet. WebCollections ApS kan ikke holdes ansvarlig for de angivne prisers ægthed og aktualitet. En valutaomregner benyttes til at omregne produktpriser, der leveres til WebCollections ApS i en udenlandsk valuta, og prisen kan derfor variere.

Ændring af brugerbetingelser
WebCollections ApS forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse betingelser og retningslinjer uden foregående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med betingelserne og retningslinjerne for brugen af denne service.
< Tilbage